Katt

 • vaksinasjon
 • helsesjekk
 • tannbehandling/rens
 • id-merking
 • sterilisering/kastrering
 • røntgen
 • sårskadebehandling
 • indremedisin (eks. fordøyelsesproblemer, nyreproblemer m.m.)
 • bløtvevskirurgi (fjerning av hudsvulster m.m.)
 • passutstedelse
 • avliving og kremering
 • hjemmebesøk

 

katt1